ขอบคุณ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
 วันที่ 6เมษายน 2562 นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าวราชการ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน
       วันที่ 31 มีนาคม 2562 ข้าราชการประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่เรียกว่า "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ซึ่งถือเป็นการคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึ่งได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การบังคับใช้และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "SDGs"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ " การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด (SDGs) " โดยมีข้าราชการและบุคคลการประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ระว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ศุนย์ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
 
วันที่ 21 มกราคม  2562 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

  วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

 • พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน

  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันราชการพลเรือน

 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "SDGs"

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119