ขอบคุณ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองตุ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ บุคลากรในองค์กรให้ยึดถือ ให้ยืดถือและปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อกำหดอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้นำเนินภารกิจตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล......(เอกสารแนบ) อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม
 วันที่ 11 เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวดมหาสารคามและร่วมนันทนาการ บริการน้ำส้มสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำความสะอาด

กิจกรรมทำความสะอาด
วันที่ 9 เมษายน 2561นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นการสร้างวินัย สร้างสุขลักษณะให้กับบุคลากร เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
 วันที่ 6เมษายน 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าวราชการและบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ

 • ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 • พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม

  กิจกรรมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองมหาสารคาม

 • กิจกรรมทำความสะอาด

  กิจกรรมทำความสะอาด

 • วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

  วันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119