ขอบคุณ
สร้อยดอกหมาก

อบรม กศน. โครงการสรุปผลการดำเนินการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

อบรม กศน. โครงการสรุปผลการดำเนินการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

      นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้แก่ กศน ในโครงการสรุปผลดำเนินการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัล กศน. ภายใต้โครงการดิจิทัลชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

      นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำของนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้

ประธานในการประชุมได้กล่าวสรุปขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลแก่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจะไ... อ่านเพิ่มเติม...

การสัมมนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

การสัมมนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน


       นายไพโรจน์ บุญลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเปิดการสัมมนาหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลชุมชนยุคใหม่" ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน           โดยนางอาฑิตยา ยิ่งสูง  ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย


อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ


      รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายไพโรจน์ บุญลือ) และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ในโอกาสนี้ นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการและพนักงานทุกคน ร่วมให้การต้อนรับ


อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • อบรม กศน. โครงการสรุปผลการดำเนินการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

  อบรม กศน. โครงการสรุปผลการดำเนินการสร้างความพร้อมชุมชน ผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

 • การสัมมนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  การสัมมนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติตรวจราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119