ขอบคุณ
Doc-win

tex-maadee

Business Industrial_Census_65

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะ (สอบสับภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ตามรายละเอียดแนบนี้ อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ตามรายละเอียดแนบนี้ อ่านเพิ่มเติม...

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 19 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ  จำนวน 2 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคามใสสะอาด"

ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามธรรมาภิบาล สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส จังหวัดมหาสารคามใสสะอาด และประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น บัดนี้การประเมินได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามขอประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุระกิจและอุสาหกรรม 2564 ตามเอกสารแนบนี้  อ่านเพิ่มเติม...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศเจตนารมณ์

  ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคามใสสะอาด"

 • ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

Previous
Next
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119