ขอบคุณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เเละเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)  เอกสารแนบท้ายประกาศ  ตาม ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ขอแจ้งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดอบรม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น โดยเน็ตอาสา ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดโพธิ์ศรี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)  เมื่อวันที่  28 กันยายน 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day )เพื่อเป็นการสร้างความภาคถูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตยรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารหอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

Digital Transformation 2017

Digital Transformation 2017 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. เวลา 11.15 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยนางอาฑิตยา  ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์  รองปลัดกระทรวง DE ที่เดินทางมาเปิดงาน Digital Transfomation สัญจร 2017 ณ บริเวณหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

  เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

 • โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

 • กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

 • Digital Transformation 2017

  Digital Transformation 2017

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ "งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017"

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119