ขอบคุณ

ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จังทร์โอชา เพื่อเร่งดำเนินการรับรู้แก่ประชาชน ทางสื่อต่างๆ ให้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการ การเข้าถึงตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล สรอ จึงได้ผลิตคลิบวีดีโอ "ประชาชนได้อะไรจากรัฐบอลดิจิทัล"เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบการดำเนินงานโดยทั่วกัน 
ชมคลิปหรือ อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ. มหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ไปนั้นแล้ว บัดนี้ การประเมินสมรรถนะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  บัดนี้ การสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯและกำหนดวันเวลา และสถานที่ สำหรับการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายดอกไม้จันทร์

พิธีถวายดอกไม้จันทร์
   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560    นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานหรือโรงครัว เพื่อให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม แก้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

  ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

 • ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • พิธีถวายดอกไม้จันทร์

  พิธีถวายดอกไม้จันทร์

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119