ขอบคุณ

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหอนาฬิกา ตำบลตลาด และ หน้าสนามศาลากลางจังหวัด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day
 เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาด 5 ส. (Big Cleaning Day) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม กอ.รมน. รวมกว่า 30 หน่วยงาน ได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบและในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างวินัย สร้างสุขลักษณะให้กับบุคลากร เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม"

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
เมื่อวันที่  26  กันยายน 2561  นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลือนที่)  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 นายภุชพงษ์  โหนดไธสง ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561" โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนาวยการสถิติแห่งชาติ นางน้ำผึ้ง เชิดชูวงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สถิติจังหวัดทั้ง 20 คน ข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 460 คน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอชื่นชม อำเภอยาสีสุราช และอำเภอนาเชือก จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอวาปีปทุม จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • Big Cleaning Day

  Big Cleaning Day

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม"

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119