ขอบคุณ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ      สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประสงค์รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ  จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วนพนักงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ  อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" ตำบลยาง

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2521  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   .อ่านเพิ่มเติม...

วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม ITA

ประชุม ITA
 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมเพื่อตอบรับข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็กพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ 
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร
 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธิพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ 
อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" ตำบลยาง

 • วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

  วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

 • ประชุม ITA

  ประชุม ITA

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 • ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร

  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119