ขอบคุณ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในการนี้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองไฮ

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัริย์ไทย 3 พระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
 เมื่อวันอาทิคย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าวราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมพิธีบำเพ็บกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิีบำเ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวนสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองไฮ

 • กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

  กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119