ขอบคุณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 นายภุชพงษ์  โหนดไธสง ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561" โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนาวยการสถิติแห่งชาติ นางน้ำผึ้ง เชิดชูวงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สถิติจังหวัดทั้ง 20 คน ข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 460 คน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองนาดูน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอชื่นชม อำเภอยาสีสุราช และอำเภอนาเชือก จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองกุดรัง อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอวาปีปทุม จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 4 กันยายน 2561 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 " โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จาก อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย อำเภอบรบือ และอำเภอแกดำ จำนวน 150 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าว สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรมในครังนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา บอลรูม 2 โรงแรมตักสิลามหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่าน้อย  ตำบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน "ชม ชิม ช๊อป otop @มหาสารคาม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคามอ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 "

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 "

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 1 "

 • การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

  การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

 • พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

  พิธีเปิดกิจกรรมการเเสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน ชม ชิม ช๊อป @มหาสารคาม

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119