เนื้อหาdrugs  -การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม (สิงหาคม 2557)

-สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจและความคาดหวัง/ความต้องการ ในโครงการมหกรรมท่องเที่ยวงานบุญเบิกฟ้า 

กิจกรรมจัดงานแสง สี เสียง งานบุญเบิกฟ้า 150 ปี มหาสารคาม พ.ศ. 2558
 waste  - สรุปผลการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม                                                      
                                               
บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "150 ปี มหาสารคาม กินดี อยู่ดี มีสุข 
 รู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 new animation
 
nadoon58 - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวัง/ ความต้องการ ในโครงการมหกรรมท่องเที่ยวงานบุญเบิกฟ้า
 และงานนมัสการพระธาตุนาดูน กิจกรรมจัดงานแสง สี เสียง ประกอบจินตภาพ พระบรมธาตุนาดูน เฉลิมฉลอง 150 ปี 
 จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "พระบรมธาตุนาดูนคู่ฟ้า นครามหาสารคาม" new animation

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4

http://mahasarakham.old.nso.go.th/nso/project/table/files/sarakham/S-ses/2556/000/sarakham_S-ses_2556_000_00000100.xls

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119