เนื้อหา

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562  นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน สร้างบุญ เสริมบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

pig778

2516525166
 _0004 _0006
2516425162ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น บัดนี้การประเมินได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว  สำนักงานสถิติจังหวัดขอประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามเอกสารแนบนี้ 


pakad 00001
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ขอแจ้งเปลี่ยน อาคารในการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จาก อาคาร 1 เป็นอาคาร 7 ตามเอกสารแนบนี้ 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 จำนวน 1 อัตรา นั้น สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดวันเวลา เวลา และสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบนี้

sampad1
 เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันที่ 4 พ.ค. 2562 และวันที่ 5 -6 พ.ค. 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะและลงนามถวายพรพร เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเษก ฯ
pig778


 4__02562__0032652019 _0002
 4_2562__0029 4_2562__0030
652019 _0001652019 _0007

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119