เนื้อหา

1     สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประสงค์รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ  จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วนพนักงานสถิติ จำนวน 2 อัตรา ตามเอกสารแนบ 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2521  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม   .

pig778

 _0001 _0005
 _0002 _0004
 _0010 _0006

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมประชุมเพื่อตอบรับข้อมูลตัวชี้วัดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมหาสารคาม

pig778


2101921018
2100621010

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม 
pig778


 _0021 _0019
 _0009 _0015


 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ สมเด็กพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ 

pig778
 9 6
 5 0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119