ผู้อำนวยการ สสช.ให้โอวาท

    news-010557

              ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวชี้แจงทิศทางการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด และกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119