สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และศูนย์ปรองดอง มหาสารคาม

harmony1สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557   (คลิกอ่าน)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119