ปชส. เอกสารแนะนำ : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม นำเสนอด้วย GIS

mkmgen-infoเอกสารข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในระดับพื้นที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศในประเด็นข้อมูลทั่วไปของจังหวัดในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์   (คลิกอ่าน)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119