ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน อากาศ ที่ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่และพลังงาน และขยะ/ของเสียอันตราย

 (ดูข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119