การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ซึ่งพบว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยเดืือนละ 19,181 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลียเดือนละ 15.092 บาทและมีหนี้สินเฉลี่ย 149,307 บาท สูงเป็น 7.8 เท่าของรายได้


eco-social57ne1


(ขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119