การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557)

และเพื่อใช้ในการศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรวบรวมไว้ในรูปเล่มขนาดเล็ก (4.5 นิ้ว x6.5 นิ้ว) สะดวกในการพกพา

 (ดูข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119