สรุปผลที่สำคัญ การทำงานของสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2557

และการสำรวจแรงงานนอกระบบ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2557 มาประมวลผล เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจเกี่ยวกับการทำงานของสตรี

 

 

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119