ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะทำงาน GPP

190658-act   ประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

          ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๙๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP) จำนวน ๓ สาขา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม <อ่านข่าว>

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119