สรุปผลที่สำคัญ การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557


พบว่าค่าใช้จ่ายด้านปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมัน แก๊สชนิดต่าง เป็นต่าใช้จ่ายด้านพลังงานี่มีสัดส่วนการใช้งานสูงสุด

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119