สำนักงานสถิติร่วมแปรขบวนต้นยางนา

201059-yang-na  เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแปรขบวนเป็นรูปต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในการแปรขบวนทั้งสิ้น 9,999 คน

สำหรับต้นยางนา ซึ่งถือเป็นต้นไม้ของพ่อ ได้แรงบันดาลใจมาจาก รูปต้นยางนาในฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนังโบราณ) ที่บ้านดงบัง อ.นาดูน และ ที่บ้านยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ที่มีความงามและเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ส่วนประกอบของภาพก็จะมีรูปต้นไม้ใหญ่ที่มีรูปทรงที่โดดเด่นและแผ่กิ่งก้านสวยงาม สื่อถึงพระบารมีของพระองค์ที่แผ่ไพศาล โดยแผ่กิ่งก้านสาขาออกเป็น 9 ชั้น หมายถึงรัชกาลที่ 9 และมีลูกยางนา 5 ลูก หมายถึงวันพระราชสมภพของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

 

อาจารย์สันติ สิงห์สุ อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า แนวคิดในการแปรขบวนด้วยการนำต้นยางนามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการผสมผสานกับรูปแบบศิลปะของเมืองมหาสารคามเข้ากับต้นยางนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีดำริไว้ให้เมืองสารคามได้ปลูกต้นยางนาในพื้นที่ เนื่องจากเป็นไม้สารพัดประโยชน์ ซึ่งพสกนิกรชาวมหาสารคามต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ โดยประชาชนชาวมหาสารคามจะได้ตระหนักและสนองพระราชดำริร่วมใจกันอนุรักษ์ต้นยางนาตามพระประสงค์ของพระองค์ต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119