"มาดี" มหาสารคาม มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม

17-19octสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โดยนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม จัดการอบรมให้แก่ "มาดี" โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 (นับจดนอกเขตเทศบาล) จำนวน 32 คน  ที่จะออกปฏิบัติงานขอข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม ในการออกสำรวจข้อมูลในครั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและ ลักษณะที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับการประกอบการผลิต จากสถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรม การผลิตในสถานที่ตั้งที่แน่นอน  โดย "มาดี" จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119