กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมสมวาร

100days200160new
นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมสมวาร (100 วัน) และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสิทธาจารย์  เจ้าอาวาสวัดมหาชัย เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119