การตรวจราชการ

150360
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจภาะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร และโครงการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร โดยมี นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ
 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119