สถิติจังหวัดออกทดสอบการปฏิบัติงานด้านแผนที่

160360
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และคณะได้ออกพื้นที่เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานการจัดทำระบบการบริหารแผนที่ขอบเขตการแจงนับ โดยได้ออกสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวเขตที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการใช้งานผ่านโปรแกรมระบบการบริหารแผนที่ขอบเขตการแจงนับที่สสช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานทั่วประเทศใช้ในการปฏิบัติงาน  วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงขอบเขตการแจงนับ (EA)  ของสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อน
 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119