ขอบคุณ
Doc-win

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติ บัดนี้ การประเมินสมรรถนะฯ (สอบข้อเขียน) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สำหรับการประเมิน  ตามเอกสารแนบนี้ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว      สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประสงค์รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาสรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ  ตามเอกสารแนบ อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  ด้วย สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จะรับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พ.ศ.2563 จำนวน 13 อัตรา อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาราม เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายนพดล เป่าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาราม เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายนพดล เป่าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" อำเภอกุดรัง

ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้ นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ บ้านกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม    อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

 • กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

  กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

 • พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 • ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ

  ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" อำเภอกุดรัง

Previous
Next

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

mkm-map-rice
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119