สถิติจังหวัดเปิดการอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจดิจิทัล"

090460
มื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจดิจิทัล” (Digital Literacy)ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นด้านการส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตและพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพได้ในอนาคต
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119