กิจกรรมวันสงกรานต์

songkran60
เมื่อวัน 11 เมษายน 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมงานวันตักสิลามหาสงกราต์ รดน้ำดำหัวพ่อเมือง และรองพ่อเมืองของจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และในวันที่ 12 เมษายน ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมการประกวดลายผ้าขาวม้าตักสิลามหาสงกรานต์ ซึ่งจ้ัดขึ้น ณ แยกหอนาฬิกา
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119