เนื้อหา

infograp2

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2560) 
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560) 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560) 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ขยะ)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ผู้สูงอายุ)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ท่องเที่ยว)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ข้าว)
- สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม

- การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559
- รายงานสถิติจังหวัด 2560 (สถิติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม)
- รายงานสถิติจังหวัด 2559 (สถิติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม) 
- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดงาน "ตักสิลามหาสงกรานต์"
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119