กิจกรรมวันครบรอบ 54 ปี สสช.

230560
เมื่อวัน 23 พฤษภาคม 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 54 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยได้อาราธนาพระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป ประกอบพิธี พร้อมนี้ ได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางไพเราะ รอยตระกูล)และหัวส่วนราชการ ร่วมพิธีในครั้งนี้
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119