สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมงานและคณะกรรมการในการจัดงาน "ตักสิลามหาสงกรานต์มหาสารคาม" ประจำปี 2560

songkran60       สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดงาน "ตักสิลามหาสงกรานต์มหาสารคาม " ถนนข้าวเม้าปลอดเหล้าปลอดภัย ตอน กินข้าวเม่าเมืองตักสิลา ใส่ผ้าขาวม้าเล่นสงกรานต์ ประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม   songkran.pdf
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119