พิธีเปิดการอบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย(ระดับพนักงานแจงนับ)

poverty  เมื่อวันที่ 19 ก.ค. เวลา 11.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรม โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 509 คน โดยมี นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีการอบรมพร้อมกันอีก 5 ศูนย์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถาบันพลศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วิทยาลัยอาชีวะศึกาามหาสารคาม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย รวมทั้งสิ้น 1386 คน
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119