โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

yesวันนี้ 20 กรกฏาคม 2560 เริ่มวันแรก ที่น้องๆนักศึกษา จำนวน 1,380 คน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้ จำนวน 276,046 คน โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควมคุมดูแลและนำทีมไปด้วยกัน ซึ่งจะต้องทำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นี้
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119