ประชาสัมพันธ์ "งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017"

digital    
                  
- รายละเอียดในการจักกิจกรรม " ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่นสัญจร 2017 "
- ใบลงทะเบียน / ใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

                                  กำหนดการ

                  งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017
            วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 เวลา 10.30–20.00 น. 
ณ บริเวณลานด้านหน้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
........................................................................................................................................
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
พิธีเปิดงาน
10.30 – 11.00 .                  ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ
11.00 – 11.10 .                 พิธีกรกล่าวทักทาย พร้อมกล่าวถึงที่มาของโครงการ
11.10 – 11.15 .                 รับชมวิดีทัศน์โครงการ
11.15 – 11.20 น.                 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหรือผู้แทน กล่าวต้อนรับ
11.20 – 11.25 น.                  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย ผู้แทนกระทรวงดิจิทัล
11.25 – 11.30 น.                 กล่าวเปิดงาน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11.30 – 11.35 น.                 ประธาน และสักขีพยานร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
11.35 – 11.40 น.                  ถ่ายภาพร่วมกัน
11.40 – 11.45 น.                 พิธีกรกล่าวขอบคุณประธาน และสักขีพยาน
11.45 – 12.45 น.                 พักเวที / เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป
ช่วงกิจกรรม
12.45 – 13.00 น.                 พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรม
13.00 – 14.00 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
14.00 – 14.15 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 1)
14.15 – 15.15 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ E - Commerce โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
15.15 – 15.30 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 2)
15.30 – 16.30 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
16.30 – 16.45 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 3)
16.45 – 17.45 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
17.45 – 18.00 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 4)
18.00 – 19.00 น.                 การแสดงจาก Copy Show ดันดารา
19.00 – 19.15 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 5)
19.15 – 19.30 น.                 พิธีกรกล่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวันต่อไป
19.30 – 20.00 น.                 เปิดนิทรรศการให้เข้าชมจนจบงาน
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
ช่วงกิจกรรม
10.30 .                            เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ
12.45 – 13.00 น.                 พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรม
13.00 – 14.00 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
14.00 – 14.15 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 1)
14.15 – 15.15 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
15.15 – 15.30 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 2)
15.30 – 16.30 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
16.30 – 16.45 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 3)
16.45 – 17.45 น.                 การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ E - Commerce โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
17.45 – 18.00 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 4)
18.00 – 18.45 น.                 มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Voice
18.45 – 19.00 น.                 จับสลากลุ้นรางวัลสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมภายในงาน (รอบที่ 5)
19.00 – 20.00 น.                 เปิดนิทรรศการให้เข้าชมจนจบงาน
...........................................................................................


 


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119