โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

2102560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดอบรม โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น โดยเน็ตอาสา ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดโพธิ์ศรี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119