พิธีถวายดอกไม้จันทร์

   เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560    นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานหรือโรงครัว เพื่อให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม แก้ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
pig778

3R94R9
5R96R9R92R97R9
thumbnail 15088980867798R9

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119