ประกาศรผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

2017-11-29-0001-1 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ไปนั้นแล้ว บัดนี้ การประเมินสมรรถนะได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119