ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ. มหาสารคาม
pig778
15120993197361512099321134
thumbnail 1512102949669thumbnail 1512102861093
thumbnail 1512102869919thumbnail 1511511119604

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119