ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล

ตามที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จังทร์โอชา เพื่อเร่งดำเนินการรับรู้แก่ประชาชน ทางสื่อต่างๆ ให้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการ การเข้าถึงตลอดจนการใช้ประโยชน์ของดิจิทัลในด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล สรอ จึงได้ผลิตคลิบวีดีโอ "ประชาชนได้อะไรจากรัฐบอลดิจิทัล"เพื่อประชาชนทุกภาคส่วนรับทราบการดำเนินงานโดยทั่วกัน 
ชมคลิป855หรือ f
14
56
23
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119