อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อเวลา 9.00น. มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัด จำนวน 81 คน 
pig778
S _19595326S _19595327
S _19595329S _19595330

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119