ประชุมเพื่อซักซ่อมความเข้าใจโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

         วันที่  3  มกราคม 2561 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร กศน. จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทน TOT มหาสารคาม และคระครู กศน. แกนนำ (ครู ก.) 37 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันและจัดทำแผนการอบรมสร้างความเข้าใจ โครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จาก เน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมประทุมวัน สำนักงาน กศน. จังหวัดมหาสารคาม และจะอบรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้านๆ ละ 4 คน เริ่มรุ่นแรกในวันที่ 14 มกราคม 2561 นี้ จากทั้งสิ้น 142 รุ่น รวม 898 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการฝให้แล้วเสร็จถายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561
pig778

thumbnail 1515035274910thumbnail 1515035269219
thumbnail 1515035255177thumbnail 1515035242147
thumbnail 1515035227440thumbnail 1515035232563

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119