พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

         วันที่  4  มกราคม 2561 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เริ่มวันแรกของจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์บ้านท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผู้นำหมู่บ้านเข้ารับการอบรม 7หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน รวม 28 คน โดยมีนายก อบต.ลาดพัฒนา เป็นประธานเปิดอบรม 
pig778


thumbnail 1515381120149thumbnail 1515381131544
thumbnail 1515381186848thumbnail 1515381122120

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119