เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ  บ้านโนนทอง หมู่ 1 ต.วังใหม่ อ.บรบือ มีผู้นำชุมชนเข้ารับการอบรม รวม 5 หมู่บ้านๆ ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีครู กศน. เป็นวิทยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TOT ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้นำชมชน โดยสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน

pig778
15181449465901518144937770
15181449248031518144952204


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119