ประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา


   เนื่องด้วย วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดไกล้บ้าน

pig778
sarakham


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119