ติดตามการขับเคลื่อน "โครงการไทยนิยมยั่งยืน"

       วันที่ 3 เมษายน 2561    นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทส ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ตำบลแวงน่าง และตำบลแก่งเลิงจาน ตามคำสั่งจังหวัดที่่ 8489 /2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
pig778
thumbnail 15227354096951522727709924
thumbnail 1522735189824thumbnail 1522727715242
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119