กิจกรรมทำความสะอาด

วันที่ 9 เมษายน 2561นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นการสร้างวินัย สร้างสุขลักษณะให้กับบุคลากร เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
pig778
thumbnail 1523327629316thumbnail 1523327853703
thumbnail 1523329184504thumbnail 1523328441541
thumbnail 1523332182075thumbnail 1523328438291

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119