ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

913sarakham-29ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561เนื่องด้วยวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอเรียนเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชน ร่วมเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ณ วัดไกล้บ้าน

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119