ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 9 กรกฎาคม สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกัน กศน.จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
pig778

DSC 0262DSC 0346
DSC 0444DSC 0457
DSC 0172DSC 0371
DSC 0458DSC 0312

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119