ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 11 กรกฎาคม นายสมศักดิ์  แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมหารือการจัดข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำชุดข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ เสนอในที่ประชุม
pig778

 _0008 _0004
S _2965509S _2965506

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119