ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561"

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561 นายภุชพงษ์  โหนดไธสง ผู้อำนวยการสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561" โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนาวยการสถิติแห่งชาติ นางน้ำผึ้ง เชิดชูวงษ์ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ สถิติจังหวัดทั้ง 20 คน ข้าราชการ และบุคลากรประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 460 คน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมจังหวัดนครราชสีมา โรงแรมสตาร์ไลท์เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
pig778

 .60__0015 .60__0012
 .60__0067 .60__0005

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119