ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม"

เมื่อวันที่  26  กันยายน 2561  นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลือนที่)  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

pig778

20180926 _0002 961__0001
 961__0011 961__0008

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119