ร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

 
วันที่ 21 มกราคม  2562 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับ "การผลิตข้อมูลสถิติและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

pig778
 1__0017 1__0003 1__0008 1__0007

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119