ประชุมเชิงปฏิบัติการ "SDGs"


 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ " การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด (SDGs) " โดยมีข้าราชการและบุคคลการประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ระว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ ศุนย์ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

 pig778


SDGs _0012SDGs _0025SDGs _0035SDGs _0028
SDGs _0017SDGs _0019

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119