ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ตามที่ได้มีประกาศ จังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น บัดนี้การประเมินได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว  สำนักงานสถิติจังหวัดขอประกาศ ผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามเอกสารแนบนี้ 


pakad 00001
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119