วันวิสาขบุชา

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562  นางอรอนงค์ พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน สร้างบุญ เสริมบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

pig778

2516525166
 _0004 _0006
2516425162สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119