ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวานพระพร

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธิพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ 

pig778
2730727306
2730127305
2730227303สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119